Rajesh Tandukar
नशा को प्यालामा
भुलेछौ हामी त।
सपना को सन्सार्मा
डुलेछौ हामी त।
तर तीमी ले बीर्सी नदेको भय
आफ्नो मनमन्दीर मा नै राखेको भय
बेथा बीर्सेर जीवनको नशमा
रम्ने थीयनौ होला।

तीम्रा ती यादहरु
भुलु कसरी म।
नसालु ती रातहरु
भुलु कसरी म।
याद साची राखेको छु
तीमी आउछौ भनी।
आसा जीउदो राखेको छु
तीमी आउछौ भनी।
मेरा इ आखा तीम्रो नै बाटो
कुरी नै बसेको छ।
Rajesh Tandukar
Rajesh Tandukar


मेरो लाश् जली रहे
तीम्रो मन्डप्् बली रहोस्।
खरानी भै उडी जाला
तीम्रो सीउदो रङ्गी रहोस्।


प्रेम् र मीलन् दुइ भीन्दै रैछ
तर म दुबै बात बन्चीत।
कोहे छैन आज मेरो लाश् मा
दुइ थोप आशु बघाइ दीने।
मेरो जीवन् उदयेश्य हीन्
तर तिम्रो जीवेन् सफल् रहोस्।

मेरो मुटु मा तीमी तीमी छौ
कसरी भुलु म तीमी लाइ।
अन्जान् को यो माया के थहा थीयो र
पीडा भयर सताउछ भनेर।
मेरो जीवन् उदयेश्य हीन्
तर तिम्रो जीवेन् सफल् रहोस्।